Vrijwilligers Protocol

1. Hulpvraag weigeren

De vrijwilliger mag altijd een hulpvraag weigeren. Dit mag ook tijdens een lopende hulpvraag als de vrijwilliger al is ingezet. De reden maakt niet uit; het kan niet klikken tussen beide partijen, het werk kan niet geschikt zijn, de vrijwilliger kan de tijd er niet (meer) voor vrij maken etc. etc.

Wel verwachten wij dan vanuit de vrijwilliger terugkoppeling, zodat wij daarop kunnen reageren.

2. Inzet in eigen tijd

De inzet van een vrijwilliger gebeurt in zijn/haar eigen tijd. Op dit moment is het soms lastig om te bepalen wat vrije tijd is; sommige dagen op het rooster zijn verkapte reservediensten of dagen zonder officiële status. We verwachten dat de vrijwilliger hier zelf een inschatting in maakt. Mochten er dagen op het rooster staan waar de vrijwilliger pas kort van tevoren van hoort of hij/zij moet werken, kan het onverstandig zijn om hier vrijwilligerswerk in te plannen. Datzelfde geldt als de kans aanzienlijk is dat de vrijwilliger opgeroepen wordt tijdens een dag van inzet.

3. Werk gaat voor

De betaalde baan van de vrijwilliger mag niet lijden onder het vrijwilligerswerk. Denk hierbij o.a. aan de ‘be fit to work’ regel van de 5 Safety Principles.

Een vrijwilliger dient na een inzet weer gefocust en uitgerust aan zijn/haar betaalde baan te kunnen beginnen.

4. Afmelden

Het kan voorkomen dat de inzet van een vrijwilliger niet door kan gaan omdat de betaalde baan voor gaat.

We verwachten dat de vrijwilliger dit z.s.m. communiceert naar de hulpvrager en naar ons. De hulpvrager kan daar op handelen en wij kunnen eventueel nog een vervanger regelen.
Ook als de vrijwilliger zich niet lekker voelt (met name bij hoesten, verkouden, een pijnlijke keel of koorts), verwachten we een afmelding. Hiermee voorkomen we het risico van besmetting op een inzetlocatie.

5. Veiligheid

De veiligheid van de vrijwilliger is uiteraard zeer belangrijk. We bezoeken de inzetlocaties niet van tevoren, dus onze screening is beperkt. We verwachten dat de vrijwilliger zelf een goede inschatting maakt van de veiligheidsrisico’s.

Aangezien de hulpvragen divers zijn, geldt dit ook voor de inzetlocaties. Indien de aard van de werkzaamheden het dragen van beschermende kleding vereist, zal de hulpvrager hiervoor moeten zorgdragen. Indien er geen beschermende kleding is, maar de vrijwilliger zelf denkt dat dit gewenst is, verwachten we dat het werk niet wordt uitgevoerd. De vrijwilliger dient dan contact met ons op te nemen. Ditzelfde geldt voor een onveilige werkomgeving.

6. Kosten

We verwachten dat er door de vrijwilliger geen kosten worden gemaakt. De enige uitzondering is het vervoer van/naar de inzetlocatie. Sommige hulpvragers bieden een reiskostenvergoeding, maar vanuit Blauw Helpt zal zo’n vergoeding er (in principe) niet zijn. Daarom trachten wij ook altijd een match te maken waarbij de inzetlocatie niet meer dan 25 km verwijderd is van de woonplaats van de vrijwilliger.

Indien er toch andere kosten gemaakt worden, zullen deze kosten worden vergoed. Dit uiteraard wel na goedkeuring door Blauw Helpt en/of de hulpvrager.

7. Privacy

Wij brengen als online platform de vrijwilliger in contact met de hulpvrager. We maken de match en zullen ons niet inhoudelijk mengen met de werkzaamheden.

Door in te stemmen met een inzet als vrijwilliger bij een Blauw Helpt project, geeft de vrijwilliger automatisch toestemming voor het delen van zijn/haar contactgegevens met de hulpvrager. De hulpvrager gebruikt deze contactgegevens alleen voor communicatie met betrekking tot de inzet.
Voor ons volledige privacy beleid; klik hier.

8. Corona

In principe zetten we geen vrijwilligers in op locaties waar er contact kan plaatsvinden met een corona patiënt. Mocht er gedurende werkzaamheden op een inzetlocatie bekend worden dat er een corona patiënt is waar de vrijwilliger mee in contact kan komen, dan beëindigt de vrijwilliger per direct de werkzaamheden.

Vrijwilligers dienen tijdens een inzet altijd de corona richtlijnen van het RIVM in acht te nemen.